Αναρτήσεις

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024

  Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 45239/Δ2/20-04-2023 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διαδικασία  εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023- 2024» σας ενημερώνουμε για τα εξής: Η διαδικασία για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 22 Ιουνίου 2023 και θα ξεκινήσει  ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 10.00 με τη γραπτή  εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχιστεί την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των  αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να  διαρκέσει έως την 22 η Ιουνίου 2023. Για το πρόγραμμα των εξετάσεω

Καθορισμός πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.σχ. έτους 2021-2022.

Παν.Κύπρου & Τεχν.Παν.Κύπρου: Αποτελέσματα Α΄κατανομής Παν.Εξετάσεων 2021 για εισδοχη Ελλαδιτών

Κύρωση πινάκων ικανών και μη ικανών υποψηφίων για εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και Σχολή Πυροσβεστών 2021-22

Μετεκπαίδευση για εργαζομένους στον τουριστικό τομέα ή για πρόσκαιρα ανέργους

Εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού χωρίς μηχανογραφικο

Εισαγωγή σπουδαστών στα Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού χωρίς μηχανογραφικό

Λειτουργία ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 2021-2022

Εισαγωγή σπουδαστών ΙΕΚ ΟΑΕΔ χωρίς μηχανογραφικό 2021-22

Αλλαγές στην εισαγωγή υποψηφίων στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 2021-22