Αναρτήσεις

Καθορισμός πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.σχ. έτους 2021-2022.

Παν.Κύπρου & Τεχν.Παν.Κύπρου: Αποτελέσματα Α΄κατανομής Παν.Εξετάσεων 2021 για εισδοχη Ελλαδιτών

Κύρωση πινάκων ικανών και μη ικανών υποψηφίων για εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και Σχολή Πυροσβεστών 2021-22

Μετεκπαίδευση για εργαζομένους στον τουριστικό τομέα ή για πρόσκαιρα ανέργους

Εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού χωρίς μηχανογραφικο

Εισαγωγή σπουδαστών στα Δ.ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού χωρίς μηχανογραφικό

Λειτουργία ΔΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 2021-2022

Εισαγωγή σπουδαστών ΙΕΚ ΟΑΕΔ χωρίς μηχανογραφικό 2021-22

Αλλαγές στην εισαγωγή υποψηφίων στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 2021-22