Αναρτήσεις

Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που προβλέπονται στο Νόμο 4763/2020, Περάματος,  Σύρου  και Μετσόβου εχουν ξεκινησει. Η φοίτηση στις ΕΣΚ είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα. Στις εν λόγω Σχολές οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται  δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς  (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.  Οι ΕΣΚ παρέχουν  σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων σε περιζήτητες ειδικότητες , με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοι

Απόφοιτοι Δραματικών Σχολών και Επαγγελματικά Δικαιώματα

Υποδροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη 2023-24

Ίδρυμα Ωνάση: ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες 2023=24

Πρόγραμμα ΙΚΥ οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Εισαγωγή (30) Βορειοηπειρωτών στα Πανεπιστήμια χωρίς Πανελλαδικές εν είδει υποτροφίας 2023

Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας ΔΥΠΑ για ατομα με αναπηρία και ΕΚΟ

Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης (ΕΣΚ) στο Μέτσοβο

Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία Πανελλήνιες 2023

Υπουργικές αποφάσεις τροποποίησης της κατάταξης Σχολών, Τμημάτων & Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων Πανελλήνιες 2023