Αναρτήσεις

Αιτήσεις για “Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων”

Αποτελέσματα μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Τράπεζα Θεμάτων:Τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα B’ τάξης ΕΠΑΛ και των Πρότυπων ΕΠΑΛ 2022-23

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. 2022-23