Αναρτήσεις

Αποτελέσματα εισαγωγής: Α) υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2023 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Β) υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, έτους 2023 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Γ) υποψηφίων έτους 2023 στα δημόσια ΙΕΚ.

Τι μπορώ να κάνω αν δεν είμαι επιτυχών/επιτυχούσα μέσω της διαδικασίας του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου σε ΔΙΕΚ?