Αναρτήσεις

Εισαγωγή πτυχιούχων ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις στη Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Εγγραφές σε Πανεπιστήμια των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών–Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών–μελών της Ε.Ε.

Έναρξη Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2022.

Αίτηση για εγγραφή διακριθέντων μαθητών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ στα Πανεπιστημιακά Τμήματα 2022

Aιτήσεις για συμμετοχή στα επιδοτούμενα τμήματα μετεκπαίδευσης που διοργανώνει το Υπουργείο Τουρισμού 2022-2023

Αποτελέσματα της B΄ κατανομής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 2022-23

Εισαγωγή φοιτητών με ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών 2022-23

ΑΛΛΑΓΗ ΕΒΕ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΕΝ-ΑΣΤΕ 2022

Παράταση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή σπουδαστών στα ΙΕΚ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 2022

Έγκριση ή μη των Αιτήσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2022

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών - ανανεώσεων εγγραφών - μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

ΛΙΜΕΝΙΚΟ-Τροποποίηση αναστήματος 1,63 Γ ΚΑΙ 1,70 Α

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους Δ.Ι.Ε.Κ. 2022

Αιτήσεις για αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία σε 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας 2022

Υποβολή αίτησης φοιτητών για στεγαστικό επίδομα 2022

Νεες ειδικότητες ΔΙΕΚ 2022-23

Εγγραφή σε ΠΕΠΑΛ 2022-23