Αναρτήσεις

Επιμορφωτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών σε θέματα επιχειρηματικότητας (train the trainers course) 2022-23

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/ τριών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

Γνωρίζεις το επίπεδο των προσόντων σου/των πτυχίων σου;

Πρακτική άσκηση-Μαθητεία σε χώρους εργασίας καταρτιζόμενων των Ε.Σ.Κ σε θέσεις από ΟΤΑ

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Εκλογή Υποτρόφων από το Κέντρο βοήθειας νέων και νεανίδων Αλ.και Άννης Γιαννακάκη

Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ 2022- 2023 και εφεξής

Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών/τριών

Συνέδριο «Νέες Προοπτικές και Σύγχρονες Προκλήσεις στα Επαγγέλματα του Αθλητισμού».

Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ. 2022-2023.

ΕΠΑΛ: Προσθήκη ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Πανελλαδικός Τελικός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας» για μαθητές/τριες σχολικό έτος 2022-23