Γυμνάσιο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 


Παρουσίαση Γ Γυμνασίου σχ.έτος 2022

 

 

"Εκπαίδευση, Σπουδές, Επαγγέλματα & Επαγγελματική Αποκατάσταση"

 

  Τεχνικές Διαχείρισης Χρόνου & Οργάνωσης της μελέτης 

 

 

 

«Επαγγέλματα του Μέλλοντος»

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ

 

 

 

 
Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης μαθητών/μαθητριών  Γ΄ Γυμνασίου - Μάρτιος 2021