Αναρτήσεις

Εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) ιδρύθηκε το 1980 με το Ν. 1100/80 και σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο είναι ο επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας και της κοινωνίας. Στο ΟΕΕ εγγράφονται ως μέλη, οι πτυχιούχοι οικονομικών σπουδών των ΑΕΙ και με τη θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του οικονομολόγου με το ΠΔ 475/1991: α) αναγνωρίζεται ο επαγγελματικός τους τίτλος , β) καθορίζονται οι όροι πρόσβασης –εισόδου στο επάγγελμα για αποφοίτους εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, γ) διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά την άσκηση του επαγγέλματος Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας τη συμβολή του ΟΕΕ στο οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας μας, του ανέθεσε με το Ν. 2515/97 και με το κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού εκδοθέν ΠΔ 340/1998 την οργάνωση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού και την χορήγηση των αντίστοιχων επαγγελματικών ταυτοτήτων. Στο Π.Δ. 475/91 περιγράφονται οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέ

Εγγραφή στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Εγγραφή Μηχανικών στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Άγχος και το Μηχανογραφικό : Μερικές δεύτερες σκέψεις ....

Πέντε υποτροφίες για σπουδές στην Αμερική

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ξεναγού

Το Άγχος και το Μηχανογραφικό : Μερικές πρώτες σκέψεις ....

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023