Αναρτήσεις

Ο αριθμός εισακτέων στις Σχολές Πυροσβεστικής (2023-2024)

ΠΚΕ 2023 Πυροσβεστικό Σώμα

Επαναληπτικές Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Εισαγωγή με το 5% σε τμήματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις

Υποτροφίες 2023-24 Ιδρύματος Φανουράκη

Εισακτέοι ΑΕΙ 2023-24

Μετονομασία Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών ΕΜΠ