Επαναληπτικές Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) Υποψηφίων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

 Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά την ολοκλήρωση των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) των υποψηφίων για το διαγωνισμό επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 6 Μαρτίου 2023 έως 7 Απριλίου 2023

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

τη διεξαγωγή επαναληπτικών ΠΚΕ από Δευτέρα 24 Απριλίου έως Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 για τους υποψήφιους που είτε νόσησαν με COVID-19, είτε δεν συμμετείχαν στις ΠΚΕ, λόγω προβλημάτων που τεκμηριωμένα και βεβαιωμένα δεν μπόρεσαν να αποτραπούν.

Προς τούτο, αναρτάται κατάσταση υποψηφίων, το ημερολογιακό πρόγραμμα, καθώς και οδηγίες για τις ημέρες προσέλευσής τους στις ανωτέρω εξετάσεις.