Αναρτήσεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές 2022

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής FLEX 2023-2024 για μαθητές/τριες που φοιτούν στη Γ’ τάξη Γυμνασίου ή στην Α’ τάξη Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων & προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για μαθητές/μαθήτριες ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2022-23