Αναρτήσεις

Διαδικασία εισαγωγής χωρίς εξετάσεις μαθητών/τριών ειδικών κατηγοριών στα εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025

Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων στη ΣΙ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24 – ΑΤ032/2023

Πρόσκληση Κατάταξης Εισακτέων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 – ΑΤ034/2023

Κατάταξη Επιτυχόντων Σπουδαστών ΣΜΥΝ 44ης Σειράς/2023 Ακαδημαϊκού Ετους 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΣΣΑΣ 2023-2024

Ανακοίνωση / Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων στη ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 - ΤΕΦΑΑ: αντικαθίσταται το αγώνισμα δρόμου 400μ. με το αγώνισμα δρόμου 200μ. για τα αγόρια

Εγγραφές στα ΔΙΕΚ 2023-24

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24