Ανακοίνωση / Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων στη ΣΝΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

 Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας καλούμε να παρουσιαστείτε για κατάταξη στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στις 11 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (Διεύθυνση: Τέρμα Λεωφόρου Χατζηκυριακού στον Πειραιά).

Οι καλούμενοι/ες για κατάταξη στη Σχολή πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024.

Οι προς κατάταξη επιτυχόντες θα πρέπει να υποβληθείτε με μέριμνα σας σε PCR COVID-19 test τις τελευταίες 72 ώρες πριν την παρουσίασή σας στη Σχολή , ανεξαρτήτως τυχόν εφαρμοσθέντος εμβολιαστικού προγράμματος έναντι COVID-19.

Σε περίπτωση θετικού PCR COVID-19 test, οι επιτυχόντες δεν παρουσιάζεστε στη Σχολή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης μας και προσέρχεστε με την αρνητικοποίηση του test.

Οι επιτυχόντες δύναται να επικοινωνούν με τη ΣΝΔ για τυχόν διευκρινήσεις στα τηλέφωνα 210 4581337 και 210 4581397, καθώς και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tee@hna.gr . 

Επίσης πληροφοριακό υλικό κατάταξης θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Σχολής www.hna.gr.