Αναρτήσεις

Ίδρυση Ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 2022

Υποψηφίοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022

«Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας, των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού» 2022

500 Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) 2022

Πανεπιστήμια με προπτυχιακές σπουδές με integrated master 2022