Αναρτήσεις

Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που προβλέπονται στο Νόμο 4763/2020, Περάματος,  Σύρου  και Μετσόβου εχουν ξεκινησει. Η φοίτηση στις ΕΣΚ είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα. Στις εν λόγω Σχολές οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται  δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς  (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.  Οι ΕΣΚ παρέχουν  σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων σε περιζήτητες ειδικότητες , με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοι

Νέες ειδικότητες ΙΕΚ ΟΑΕΔ Χαλκίδας 2022

Ατομική Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό για μαθητές/τριες Γ Λυκείου 2022

Ενημέρωση για μαθητές & μαθήτριες Ενημέρωση για μαθητές ΕΠΑΛ 2021

Ημερίδα για την Γ΄ Γυμνασίου : «Ρωτώ & Μαθαίνω : ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ?» 2021 & 2022

Ημερίδα για την Α΄ Λυκείου:«Ρωτώ & Μαθαίνω : Επιλογή επαγγέλματος» 2021

Ημερίδα για την Β΄ Λυκείου:«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» 2021

Άγχος και Πανελλήνιες 2022

Webinar:Tι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Η επαγγελματική επιλογή ως προσωπική Ιθάκη.