Αναρτήσεις

Νέες ειδικότητες ΙΕΚ ΟΑΕΔ Χαλκίδας 2022

Ατομική Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό για μαθητές/τριες Γ Λυκείου 2022

Ενημέρωση για μαθητές & μαθήτριες Ενημέρωση για μαθητές ΕΠΑΛ 2021

Ημερίδα για την Γ΄ Γυμνασίου : «Ρωτώ & Μαθαίνω : ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ?» 2021 & 2022

Ημερίδα για την Α΄ Λυκείου:«Ρωτώ & Μαθαίνω : Επιλογή επαγγέλματος» 2021

Ημερίδα για την Β΄ Λυκείου:«Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» 2021

Άγχος και Πανελλήνιες 2022

Webinar:Tι θα γίνω όταν μεγαλώσω. Η επαγγελματική επιλογή ως προσωπική Ιθάκη.