Ημερίδα για την Α΄ Λυκείου:«Ρωτώ & Μαθαίνω : Επιλογή επαγγέλματος» 2021