Αναρτήσεις

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων

Καθορισμός εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές 2023

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2023.

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Χορού, σχολικού έτους 2023-2024

Μηχανογραφικό 2023 με το 5%

Ποιος ο ρόλος του Επιστήμονα Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντολόγου?