Αναρτήσεις

Μετεγγραφές φοιτητών & Κατ' εξαίρεση Μετεγγραφές φοιτητών 2022

Προϋποθέσεις εισαγωγής & μετεγγραφής διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Το επάγγελμα του προπονητή

Απαλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για τους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) Υπουργείου Τουρισμού.