Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024

  Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 45239/Δ2/20-04-2023 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διαδικασία  εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023- 2024» σας ενημερώνουμε για τα εξής: Η διαδικασία για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 22 Ιουνίου 2023 και θα ξεκινήσει  ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 10.00 με τη γραπτή  εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχιστεί την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των  αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να  διαρκέσει έως την 22 η Ιουνίου 2023. Για το πρόγραμμα των εξετάσεω

Ρωτήσατε - Απαντήσαμε

 Ερωτήσεις                                                                                        Απαντήσεις (πατήστε το εικονίδιο)

 "Δεν μπορώ να αποφασίσω τι να σπουδάσω? Τι να κάνω?"   👀
"Τι είναι το Κ.Ε.Σ.Υ. ? Είναι δωρέαν οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού?" 👈

Πού καταθέτω την αίτηση για Επαγγελματικό Προσανατολισμό? 👉
Τι μόρια παίρνουν οι αθλητές για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια? 💪
Με τι ποσοστό μπαίνουν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ στις σχολές? 👭
Πώς μπορεί η ΕΒΕ να επηρεάσει την επιτυχία μου σε μία σχολή? 💥
Μπορώ να δηλώσω όλες τις στρατιωτικές/αστυνομικές σχολές και σώματα από ΓΕΛ & ΕΠΑΛ?💭
Τι είναι οι Εφαρμοσμένες Τέχνες & πού μπορώ να σπουδάσω?
Τι είναι οι Ειδικοί φρουροί? Πώς μπορώ να γίνω ειδικός φρουρός? 👨

Τι μόρια παίρνω σαν τρίτεκνος/πολύτεκνος για την εισαγωγή μου στις στρατιωτικές σχολές? 👀