Ρωτήσατε - Απαντήσαμε

 Ερωτήσεις                                                                                        Απαντήσεις (πατήστε το εικονίδιο)

 "Δεν μπορώ να αποφασίσω τι να σπουδάσω? Τι να κάνω?"   👀
"Τι είναι το Κ.Ε.Σ.Υ. ? Είναι δωρέαν οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού?" 👈

Πού καταθέτω την αίτηση για Επαγγελματικό Προσανατολισμό? 👉
Τι μόρια παίρνουν οι αθλητές για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια? 💪
Με τι ποσοστό μπαίνουν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ στις σχολές? 👭
Πώς μπορεί η ΕΒΕ να επηρεάσει την επιτυχία μου σε μία σχολή? 💥
Μπορώ να δηλώσω όλες τις στρατιωτικές/αστυνομικές σχολές και σώματα από ΓΕΛ & ΕΠΑΛ?💭
Τι είναι οι Εφαρμοσμένες Τέχνες & πού μπορώ να σπουδάσω?
Τι είναι οι Ειδικοί φρουροί? Πώς μπορώ να γίνω ειδικός φρουρός? 👨

Τι μόρια παίρνω σαν τρίτεκνος/πολύτεκνος για την εισαγωγή μου στις στρατιωτικές σχολές? 👀