ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023

  Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων  το ετος 2023-24 καθορίζεται σε οχτακόσιους πενήντα (850 ) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε εξήντα (60). Η κατανομή των θέσεων που εμφαίνονται στους παρακάτω πίνακες ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίων περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2 της παρούσας Προκήρυξης.Δείτε εδώ   ΑΙΤΗΣΕΙΣ:ΜΕΧΡΙ 17/2/2023     ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. III ενότ. Β) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ. – τρίτεκνοι), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αρχικά με τη γενική σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία.  Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν αρχικά την εισαγωγή του ς στις Αστυνομικές Σχολές από τις θέσεις της γενικής σειράς, διαγωνιζόμενοι/ε

Ρωτήσατε - Απαντήσαμε

 Ερωτήσεις                                                                                        Απαντήσεις (πατήστε το εικονίδιο)

 "Δεν μπορώ να αποφασίσω τι να σπουδάσω? Τι να κάνω?"   👀
"Τι είναι το Κ.Ε.Σ.Υ. ? Είναι δωρέαν οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού?" 👈

Πού καταθέτω την αίτηση για Επαγγελματικό Προσανατολισμό? 👉
Τι μόρια παίρνουν οι αθλητές για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια? 💪
Με τι ποσοστό μπαίνουν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ στις σχολές? 👭
Πώς μπορεί η ΕΒΕ να επηρεάσει την επιτυχία μου σε μία σχολή? 💥
Μπορώ να δηλώσω όλες τις στρατιωτικές/αστυνομικές σχολές και σώματα από ΓΕΛ & ΕΠΑΛ?💭
Τι είναι οι Εφαρμοσμένες Τέχνες & πού μπορώ να σπουδάσω?
Τι είναι οι Ειδικοί φρουροί? Πώς μπορώ να γίνω ειδικός φρουρός? 👨

Τι μόρια παίρνω σαν τρίτεκνος/πολύτεκνος για την εισαγωγή μου στις στρατιωτικές σχολές? 👀