Αναρτήσεις

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων & Σχολών 2021-22

Οδηγοί Σπουδών Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ

Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2021

Χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Ειδικά προσόντα για απόκτηση διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ

Εισαγωγή 150 ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022