Αναρτήσεις

Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που προβλέπονται στο Νόμο 4763/2020, Περάματος,  Σύρου  και Μετσόβου εχουν ξεκινησει. Η φοίτηση στις ΕΣΚ είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα. Στις εν λόγω Σχολές οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται  δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς  (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.  Οι ΕΣΚ παρέχουν  σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων σε περιζήτητες ειδικότητες , με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοι

Προσθήκη σχολών ΑΕΙ στο 4ο ΕΠ από το σχολικό έτος 2022-23

Νέες ειδικότητες Δ.ΙΕΚ 2022

Υγειονομικά μέτρα στις Πανελλήνιες 2022

Εγγραφές μαθητών ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2022-23: Οδηγίες προς γονείς

Διόρθωση συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ 2022-2023

Εισακτέοι μαθητές/τριες σε Εκκλησιαστικά, Καλλιτεχνικά, Πρότυπα, Πειραματικά & σχολεία του εξωτερικού

Προγραμματισμός προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Γυμνασίων 2021-2022

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής Πανελλαδικές εξετάσεις 2022

Τροποποίηση κατάταξης ΣΧΟΛΩΝ στα Επιστημονικά Πεδία από τις Πανελλαδικές 2023

Συμμετοχή σε Εξετάσεις μαθητών ΕΠΑΛ (διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α΄ 70)