Αναρτήσεις

Προσθήκη σχολών ΑΕΙ στο 4ο ΕΠ από το σχολικό έτος 2022-23

Νέες ειδικότητες Δ.ΙΕΚ 2022

Υγειονομικά μέτρα στις Πανελλήνιες 2022

Εγγραφές μαθητών ΓΕΛ ΕΠΑΛ 2022-23: Οδηγίες προς γονείς

Διόρθωση συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ 2022-2023

Εισακτέοι μαθητές/τριες σε Εκκλησιαστικά, Καλλιτεχνικά, Πρότυπα, Πειραματικά & σχολεία του εξωτερικού

Προγραμματισμός προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων Γυμνασίων 2021-2022

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής Πανελλαδικές εξετάσεις 2022

Τροποποίηση κατάταξης ΣΧΟΛΩΝ στα Επιστημονικά Πεδία από τις Πανελλαδικές 2023

Συμμετοχή σε Εξετάσεις μαθητών ΕΠΑΛ (διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α΄ 70)