Τροποποίηση κατάταξης ΣΧΟΛΩΝ στα Επιστημονικά Πεδία από τις Πανελλαδικές 2023

Τροποποίηση κατάταξης ΣΧΟΛΩΝ των Τμημάτων και των εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253/53385/Α5/11-5-2022 υπουργική απόφαση που έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, έγινε τροποποίηση της κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία, η οποία θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023.

Συγκεκριμένα στο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  προστίθενται τα κάτωθι Τμήματα:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)         ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)               ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 


 


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ)       ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)  ΠΑΝΤΕΙΟ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)  ΔΠΘ


ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΘ


ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)   ΔΠΘ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)  ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ