Αναρτήσεις

Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που προβλέπονται στο Νόμο 4763/2020, Περάματος,  Σύρου  και Μετσόβου εχουν ξεκινησει. Η φοίτηση στις ΕΣΚ είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα. Στις εν λόγω Σχολές οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται  δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς  (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.  Οι ΕΣΚ παρέχουν  σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων σε περιζήτητες ειδικότητες , με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοι

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Δ.ΙΕΚ 2022-23

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Παν Κρήτης : Διαδικτυακές Ενημερώσεις για μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

Λειτουργία Πειραματικών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας 2022

Χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο, «Τεχνολογίες Εμβύθισης - Καινοτομία στην Εκπαίδευση, την Επιμόρφωση και τον σχεδιασμό Παιχνιδιών»

Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 2022

ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ

Τι μόρια παίρνουν οι αθλητές για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια?

Με τι ποσοστό μπαίνουν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ στις σχολές?

"Σχεδιάζω τη Σταδιοδρομία μου: 22 προτάσεις-κλειδιά για μαθητές/μαθήτριες Γ’ Λυκείου"

"Τα βήματα της απόφασης" για μαθητές/μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου

Ασκήσεις για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας

Τι είναι οι Ειδικοί φρουροί? Πώς μπορώ να γίνω ειδικός φρουρός?

Τι μόρια παίρνω σαν τρίτεκνος/πολύτεκνος για την εισαγωγή μου στις στρατιωτικές σχολές?

Τι είναι οι Εφαρμοσμένες Τέχνες & πού μπορώ να σπουδάσω?

Ψάχνοντας τι σπουδές & τι επάγγελμα να ακολουθήσεις....

Πώς μπορώ να περάσω Σχολή Καλών Τεχνών?

Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ

Ενημέρωση για μαθητές & μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου, Α, Β, Γ΄ Λυκείου

ΕΟΠΠΕΠ youtube Επαγγελματικά περιγράμματα

Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων

Ειδικότητες στην Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για την περίοδο 2022-2023

Πώς αντιμετωπίζω το Άγχος των Εξετάσεων??? Μαζί για το παιδί Τηλ. γραμμή 11525

Προγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022