Αναρτήσεις

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024

  Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 45239/Δ2/20-04-2023 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διαδικασία  εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023- 2024» σας ενημερώνουμε για τα εξής: Η διαδικασία για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 22 Ιουνίου 2023 και θα ξεκινήσει  ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 10.00 με τη γραπτή  εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχιστεί την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των  αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να  διαρκέσει έως την 22 η Ιουνίου 2023. Για το πρόγραμμα των εξετάσεω

Κατάργηση των δομών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού των ΚΕΣΥ & δημιουργία των ΓΡΑ.ΣΥ.Π.

Υποψήφιοι Γενικής Σειράς και Ειδικών Κατηγοριών με καταλληλόλητα-ικανότητα στις προκαταρκτικές εξετάσεις 2021 των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός & το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στο Γυμνάσιο σχ. ετος 2021-22

Πανελλήνιες 2022: Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ

Υποτροφίες Facebook Fellowship 2021 για διδακτορικο

Ανακοινώσεις για το νέο σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Άμεση στήριξη πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021:Εκπαιδευτικά Μέτρα

Εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολικού έτους 2021-2022

Αλλαγή στο ύψος ανδρών-γυναικών για την εισαγωγή Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού

Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού COVID-19

12 ΠΛΗΡΕΙΣ υποτροφίες σπουδών BACHELOR ή MASTER σε παιδιά πυρόπληκτων οικογενειών από το NYC