Αναρτήσεις

Κατάργηση των δομών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού των ΚΕΣΥ & δημιουργία των ΓΡΑ.ΣΥ.Π.

Υποψήφιοι Γενικής Σειράς και Ειδικών Κατηγοριών με καταλληλόλητα-ικανότητα στις προκαταρκτικές εξετάσεις 2021 των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός & το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στο Γυμνάσιο σχ. ετος 2021-22

Πανελλήνιες 2022: Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ

Υποτροφίες Facebook Fellowship 2021 για διδακτορικο

Ανακοινώσεις για το νέο σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Άμεση στήριξη πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021:Εκπαιδευτικά Μέτρα

Εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολικού έτους 2021-2022

Αλλαγή στο ύψος ανδρών-γυναικών για την εισαγωγή Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού

Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού COVID-19

12 ΠΛΗΡΕΙΣ υποτροφίες σπουδών BACHELOR ή MASTER σε παιδιά πυρόπληκτων οικογενειών από το NYC