Αναρτήσεις

Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που προβλέπονται στο Νόμο 4763/2020, Περάματος,  Σύρου  και Μετσόβου εχουν ξεκινησει. Η φοίτηση στις ΕΣΚ είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα. Στις εν λόγω Σχολές οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται  δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς  (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.  Οι ΕΣΚ παρέχουν  σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων σε περιζήτητες ειδικότητες , με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοι

ΕΒΕ μαθημάτων και εδικών μαθημάτων ανά σχολή και τμήμα 2022

Οι αλλαγές για τους υποψήφιους στο Λιμενικό Σώμα

Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο Δ.ΙΕΚ 2022

Κοινωνικο φροντιστήριο για μαθητές Δ.Χανίων, Δ.πλατανιά και Τσατσαρωνάκειο της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου

Πτυχίο ΕΠΑΛ Ειδικότητας Τάξης Μαθητείας επιπέδου 5 vs Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότας Ι.ΕΚ. επιπέδου 5

Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας