Αναρτήσεις

Γραμμή Πληροφοριών μέσω viber για υποψήφιους μαθητές/τριες Γ’ Λυκείου στις Πανελλήνιες 2021

Υπηρεσίας πληροφόρησης και υποστήριξης «Διεκδικούμε μαζί»

Πλατφόρμα με πληροφορίες για την αναστολή λειτουργίας δομών εκπαίδευσης εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού 2021

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης τάξεων μαθητείας ΠΔΕ Κρήτης σχ.έτος 2020-21

Εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου σχ.έτους 2020-21

Εισακτέοι σπουδαστές στη Σχολή Πυροσβεστών και τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδ.έτος 2021-22

Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφές φοιτητών/τριών: Αιτήσεις από 24-26 Μαΐου 2021

Προκήρυξη για εισαγωγή των υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές για το ακ. έτος 2021-22 με το συστημα των πανελλαδικών εξετάσεων

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ) , Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ) Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) 2021

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Μετεγγραφές μαθητών Γ΄ τάξης των Ελληνικών Λυκείων του εξωτερικού σε Λύκεια της ημεδαπής για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021