Ιδιωτικά ΙΕΚ εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 Δείτε εδώ την Υ.Α. θπ' Αριθμ. 98750/Κ6/Β/4264/10.8.2022 με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων Eπαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε εδώ τα αδειοδοτημένα & εποπτευόμενα Ι.Ι.Ε.Κ. έως σήμερα (21 Οκτωβρίου 2019)

Δείτε εδω΄τις παρεχόμενες ειδικότητες απο τα 
αδειοδοτημένα & εποπτευόμενα Ι.Ι.Ε.Κ.