Υπηρεσίας πληροφόρησης και υποστήριξης «Διεκδικούμε μαζί»

 Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ανέκαθεν βρισκόταν όχι μόνο στο πλευρό των οργανώσεων – μελών της αλλά και στο πλευρό των πολιτών με αναπηρία και των οικογενειών τους που αποζητούσαν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα, αλλά και των πολιτών χωρίς αναπηρία που αναζητούσαν πληροφορίες σχετικά με τον χώρο της αναπηρίας, ώστε να διαδοθούν ευρύτερα τα μηνύματα του αναπηρικού κινήματος και να επιτευχθεί η καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση της κοινής γνώμης.
Αυτός είναι ο σκοπός της υπηρεσίας πληροφόρησης και υποστήριξης «Διεκδικούμε μαζί» και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται καθημερινά σ’ αυτήν από τις 8.00 έως τις 16.00:
  • στο τηλέφωνο 210-9949837 ή
 
Σκοπός της Συνομοσπονδίας είναι να εδραιωθεί μια πιο άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία και επαφή με όλους τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω αναπηρίας ή που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα με αναπηρία.