Αναρτήσεις

Η ΝΕΑ τροποποίηση Υ.Α. για τους Προφορικά ή γραπτά εξεταζόμενους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -Πανελλαδικές 2023