Αναρτήσεις

Συμπληρωματικές Μετεγγραφές φοιτητών 2022

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες και εξειδικεύσεις, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού

Λιμενικό: Αλλαγές στο ύψος-Χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις ΠΚΕ