Αναρτήσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023

  Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων  το ετος 2023-24 καθορίζεται σε οχτακόσιους πενήντα (850 ) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε εξήντα (60). Η κατανομή των θέσεων που εμφαίνονται στους παρακάτω πίνακες ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίων περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2 της παρούσας Προκήρυξης.Δείτε εδώ   ΑΙΤΗΣΕΙΣ:ΜΕΧΡΙ 17/2/2023     ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής (κεφ. III ενότ. Β) ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου κ.λπ. – τρίτεκνοι), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αρχικά με τη γενική σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία.  Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται σε ειδική κατηγορία, διεκδικούν αρχικά την εισαγωγή του ς στις Αστυνομικές Σχολές από τις θέσεις της γενικής σειράς, διαγωνιζόμενοι/ε

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων 2022 περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών - ανανεώσεων εγγραφών - μετεγγραφών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Πειραματικά ΔΙΕΚ 2022

Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Πλατανιά 2022-23

Μείωση ΕΒΕ των σχολών Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Α.Ε.Ν., Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, Α.Σ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2023-2024

Εγγραφές στα ΔΙΕΚ 2022

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 2022