Αναρτήσεις

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024

  Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 45239/Δ2/20-04-2023 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διαδικασία  εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023- 2024» σας ενημερώνουμε για τα εξής: Η διαδικασία για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 22 Ιουνίου 2023 και θα ξεκινήσει  ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 10.00 με τη γραπτή  εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχιστεί την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των  αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να  διαρκέσει έως την 22 η Ιουνίου 2023. Για το πρόγραμμα των εξετάσεω

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων 2022 περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών - ανανεώσεων εγγραφών - μετεγγραφών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Πειραματικά ΔΙΕΚ 2022

Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Πλατανιά 2022-23

Μείωση ΕΒΕ των σχολών Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Α.Ε.Ν., Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, Α.Σ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2023-2024

Εγγραφές στα ΔΙΕΚ 2022

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 2022