Αναρτήσεις

Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αποτελέσματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ 2022

Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πάντειου Πανεπιστημίου

Ρυθμίσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης

Συγχώνευση των Τομέων «Πολιτικής Οικονομίας» και «Ιστορίας, Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΕΚΠΑ

«Κανονισμός Σπουδών Ειδικών Τμημάτων Εκπαίδευσης Πλοιάρχων, Μηχανικών, Κυβερνητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.»

Ναυτική Εκπαίδευση Κύκλοι Σπουδών Σχολων εκπαίδευσης Ναυτικών

Εισαγωγή 33 καταρτιζομένων στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών 2022 - 2023

Τάξεις υποδοχής Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π Χανίων 2-22-23 : 5ο Γυμνάσιο Χανίων

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022- 2023 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ