Εισαγωγή 33 καταρτιζομένων στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών 2022 - 2023

 Αναρτήθηκε σήμερα, Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή καταρτιζομένων, ηλικίας 18 νέων 58 ετών, στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, για το σχολικό έτος 2022-2023. Η πρόσκληση αφορά την κάλυψη τριάντα τριών (33) κενών θέσεων στις κάτωθι ειδικότητες:


Για όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης:
➢ Πηλοπλαστική – Τουριστικά Κεραμικά – τρεις (3) κενές θέσεις
➢ Ξυλουργική – Έπιπλα Κουζίνας – τέσσερις (4) κενές θέσεις
➢ Δερμάτινων Τσαντών & Μικρά Αξεσουάρ – εννέα (9) κενές θέσεις
➢ Εικόνων Αγιογραφίας – έξι (6) κενές θέσεις
Για αποφοίτους Λυκείου:
➢ Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδων – μια (1) κενή θέση
Για αποφοίτους Λυκείου:
➢ Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων, Τμήμα Τηλεκατάρτισης – δέκα (10) κενές θέσεις (Απευθύνεται σε άτομα με κινητικά προβλήματα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Σε περίπτωση
μη πλήρωσης των θέσεων, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με λοιπές οργανικές παθήσεις που διαμένουν εκτός Αττικής).

Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά), από την Τρίτη 18/10/2022 έως τη Δευτέρα 24/10/2022, στη διεύθυνση: Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, Λ. Γαλατσίου 19, Τ.Κ. 11141, Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καταρτιζόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Δείτε εδώ την Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίου Καταρτιζόμενου