Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες και εξειδικεύσεις, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Πολεμικού Ναυτικού

 Δείτε εδώ αναλυτικά τις απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) ανά ειδικότητα - εξειδίκευση.