Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που προβλέπονται στο Νόμο 4763/2020, Περάματος,  Σύρου  και Μετσόβου εχουν ξεκινησει. Η φοίτηση στις ΕΣΚ είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα. Στις εν λόγω Σχολές οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται  δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς  (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.  Οι ΕΣΚ παρέχουν  σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων σε περιζήτητες ειδικότητες , με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοι

Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου: Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου
, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες
υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την
αίτηση εισδοχής
www.ucy.ac.cy/panelliniesexaminations, από τις 15 μέχρι τις 28 Ιουλίου 2022.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό
επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου το 20
22, το 2021 ή το 2020.
Οι υποψήφιοι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης νοουμένου ότι
έχουν παρακαθίσει στις Πανελλαδικές εξετάσεις τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους, τα εξής πιστοποιητικά,
σαρωμένα, σε μορφή
pdf:
1. Αστυνομική ταυτότητα

2. Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις (να φαίνονται τα συνολικά μόρια
των επιστημονικών πεδίων, βλ. δείγμα πιο κάτω)

3. Απολυτήριο Λυκείου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις πληροφορίες για την αίτηση καθώς και
πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή
Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων :

Πανεπιστήμιο Κύπρου

www
.ucy.ac.cy/fmweb/el/greekcandidates
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

www
.cut.ac.cy/studies/admissions/bachelor-programmes-admissions/greeks/ 

Μπορούν επίσης να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου
στην Αθήνα (Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ 105 57 Σύνταγμα, τηλ. 210 373 4934/914/913) και από το
Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λεωφόρος Νίκης 37, ΤΚ 54013, τηλ. 231 026
0611/0697).

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων
μέχρι τις 05 Αυγούστου 2022 και θα κοινοποιηθούν επίσης, τόσο στο Σπίτι της Κύπρου
στην Αθήνα, όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη

Κενές θέσεις και πρόσθετες κατανομές
Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν συμπληρωθούν από την 1η κατανομή, δύναται να
πραγματοποιηθεί και 2η κατανομή. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στα τέλη Αυγούστου
και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα λαμβάνουν όλοι οι υποψήφιοι της αρχικής κατανομής.

Στη 2η κατανομή δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμμετείχαν στην 1η κατανομή. Η 2η
κατανομή γίνεται για αυτούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους ή για να
εξασφαλίσουν θέση σε Τμήματα των Πανεπιστημίων.

 Στέγαση
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει Φοιτητική Εστία δυναμικότητας 208 δωματίων, στην
Πανεπιστημιούπολη. Σαράντα (40) συνολικά δωμάτια κατανέμονται σε Ελλαδίτες και
Έλληνες της διασποράς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Είκοσι πέντε (25) από αυτά κατανέμονται σε Πρωτοετείς Προπτυχιακούς και
Μεταπτυχιακούς Ελλαδίτες και Έλληνες της Διασποράς (20 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς
προπτυχιακούς της Α’ κατανομής, 2 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς προπτυχιακούς της Β’
κατανομής και 3 σε Ελλαδίτες πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές). Η κατανομή γίνεται
με βάση καθορισμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων, το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ετοιμάζει παράλληλα
κατάλογο με ανακοινώσεις για ιδιωτικά διαμερίσματα /οικίες προς ενοικίαση.

Όσοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές ενδιαφέρονται για διαμονή
στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος
2022/23, θα
πρέπει να υποβάλουν αίτηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://applications.ucy.ac.cy/forms/main
, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εισδοχής στα Πανεπιστήμια της Κύπρου.
Σημειώνεται ότι για διαμονή στη Φ. Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους Ελλαδίτες
προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές της
B κατανομής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
υποβάλουν και πάλι αίτηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον πιο πάνω σύνδεσμο εντός (2) εργάσιμων
ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισδοχής όλων των κατανομών στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.ucy.ac.cy/housing/el/announcements

 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
διαχειρίζεται αριθμό κτιρίων στο κέντρο της πόλης
της Λεμεσού, τα οποία περιλαμβάνουν διαμερίσματα/δωμάτια με 83 κλίνες. Επιπλέον,
κατανέμει δικαιούχους σε 220 κλίνες στο κτίριο Απολλώνια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Κύπρου. Συνολικός αριθμός προσφερόμενων κλινών: 303. Είκοσι (20) από τις κλίνες σε
διαμερίσματα τύπου στούντιο στο κτίριο Απολλώνια κατανέμονται σε πρωτοετείς
προπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα, σε επιδοτημένη τιμή (250 ευρώ/μήνα), με κριτήριο
τη σειρά υποβολής ενδιαφέροντος (
first come first served) και ανεξάρτητα από την
κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν (με την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων κατανομής θέσεων), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για στέγαση μέσω
ηλεκτρονικής φόρμας Η ρύθμιση αυτή ισχύει για το πρώτο χρόνο φοίτησης.
Τ
α υπόλοιπα δωμάτια κατανέμονται σε φοιτητές στη βάση κοινωνικοοικονομικών
κριτηρίων.

Επιπρόσθετα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση σε όλους
τους φοιτητές που χρειάζονται στέγαση μέσω ενός καταλόγου ενοικιαζόμενων κατοικιών/
διαμερισμάτων/ δωματίων που διατηρεί και ο οποίος ανανεώνεται διαρκώς. Επιπλέον, το
Πανεπιστήμιο διαχειρίζεται αριθμό κλινών μέσω του Δικτύου Συνεργαζόμενων

Υποστατικών.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη στέγαση παρατίθενται
στην ιστοσελίδα
www.cut.ac.cy/students/accommodation

 Υποτροφίες
Κάθε χρόνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, επτά (7)
υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έξι (6) υποτροφίες για το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους 3.500 περίπου η κάθε μία, με βάση τη βαθμολογία που
επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της
υποτροφίας για το επόμενο έτος, είναι η διατήρηση συνολικού μέσου σταθμικού Μέσου
Όρου των προηγούμενων 2 εξαμήνων τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).

Σίτιση Φοιτητών
Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει επίδομα σίτισης σε όλους τους Έλληνες
υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι
οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από
την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται επίδομα σίτισης για όσο διάστημα διαρκούν οι
σπουδές τους.

Τα κουπόνια σίτισης ανέρχονται στα €7,00 ημερησίως για κάθε εργάσιμη μέρα του
ακαδημαϊκού έτους. Σε ότι αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα κουπόνια παραδίδονται
στους δικαιούχους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής
(Πανεπιστήμιο Κύπρου
www.ucy.ac.cy/sitisi). Σε ότι αφορά το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, οι δικαιούχοι φοιτητές από Ελλάδα, λαμβάνουν το επίδομα σίτισης σε μορφή
εμβάσματος στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό, στο τέλος κάθε εξαμήνου,
δηλαδή κάθε Δεκέμβριο και Μάιο.

 
Πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών των δύο Πανεπιστημίων μπορούν να
ανευρεθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
http://www.ucy.ac.cy (Πανεπιστήμιο Κύπρου)
και
www.cut.ac.cy (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου).

 
Σημ.: Παρακαλώ σημειώστε ότι πέραν της αίτησης εισδοχής που είναι κοινή για τα δύο
Πανεπιστήμια, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις για
στέγαση στις φοιτητικές εστίες, σίτιση, υποτροφίες και άλλα επιδόματα στο αντίστοιχο
Πανεπιστήμιο

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

(ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

(ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)

ΧΗΜΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

(ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

XHMIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

 

Κωδικός

Τμήματος

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΒΝΕ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΙΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΚΦΙ-ΚΛΑΣ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

 

ΚΦΙ-ΦΙΛ

ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ( ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)

(1)

ΑΓΓ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(2)

ΓΕΣ

ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(1)

ΤΟΜ

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

(1)

ΚΠΕ-ΚΟΙΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)

(1)

ΚΠΕ-ΠΟΛΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)

(1)

ΔΜΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

ΕΠΑ-ΔΗΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΕΠΑ-ΠΡΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΝΟΜ

ΝΟΜΙΚΗΣ

 

ΨΥΧ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΕΣΔΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΓΤ-Π

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

 

ΠΓΤ-Γ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

(4)

ΝΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΑΠΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

 

ΟΕΜ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ

 

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

 

Κωδικός

Τμήματος

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΒΙΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΜΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

ΦΥΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

 

XHM

ΧΗΜΕΙΑ

 

ΕΠΛ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΗΜΥ-ΗΛΕΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)

 

ΗΜΥ-ΜΗΠΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

 

ΜΜΚ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ

 

ΠΠΜ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(3)

ΑΡΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 

ΕΠΑ-ΔΗΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΕΠΑ-ΠΡΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΨΥΧ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΗΜΗΠΛΗ- ΗΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΗΜΗΠΛΗ- ΜΗΥΠ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΜΗΜΕMΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΠOΜΗΓΕ-ΠΟΜ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΠΟΜΗΓΕ-ΤΟΜ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΓΕΒΕΤ - ΦΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

 

ΓΕΒΕΤ - ΖΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

 

ΓΕΒΕΤ - ΤΤ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

 

ΧΜΗΧ

XHMIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΕΣΔΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΓΤ-Π

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

 

ΠΓΤ-Γ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

(4)

ΝΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΑΠΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

 

ΟΕΜ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ


3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Κωδικός

Τμήματος

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΙΟ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΙΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑ-ΔΗΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΕΠΑ-ΠΡΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΠΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)

ΓΕΒΕΤ - ΦΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

ΓΕΒΕΤ - ΖΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

ΓΕΒΕΤ - ΤΤ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

 

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

Κωδικός

Τμήματος

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

(1)

ΔΕΔΔ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(1)

ΛΟΧ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

(1)

ΟΙΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΕΠΛ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΕΠΑ-ΔΗΜ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

ΕΠΑ-ΠΡΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

 

ΔΙΞΕΤ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΕΧΡΗΝ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

ΕΣΔΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

ΠΓΤ-Π

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)

 

ΠΓΤ-Γ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)

 

ΔΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ)

 

ΟΕΜ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

(1)          Για τα Τμήματα αυτά απαιτείται η επιτυχής εξέταση στο ειδικό μάθημα ‘ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ’, εξασφάλιση βάσης (≥10/20). Στην περίπτωση όπου υποψήφιοι δεν παρακάθισαν στο ειδικό μάθημα αλλά κατέχουν δίπλωμα Αγγλικών από αναγνωρισμένο φορέα, μπορούν να το επισυνάψουν στην αίτησή τους και αυτό θα εξεταστεί αναλόγως από τα Τμήματα.

(2)           Για το Τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα ‘ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ’ εξασφαλίζοντας βάση (≥10/20) ή εξέταση σε δύο από τα ακόλουθα τρία ειδικά μαθήματα ‘ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ‘, ‘ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ‘, ’ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ’ εξασφαλίζοντας βάση (≥10/20)

 

(3)           Για το Τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα ‘ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ’ και ‘ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ’.

 

(4)           Για το Τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στη Χημεία ή Βιολογία

 

(5)           Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μόνο ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο