«Κανονισμός Σπουδών Ειδικών Τμημάτων Εκπαίδευσης Πλοιάρχων, Μηχανικών, Κυβερνητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.»

 Δείτε εδώ την τροποποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα στον «ΚανονισμόςΣπουδών Ειδικών Τμημάτων Εκπαίδευσης Πλοιάρχων, Μηχανικών, Κυβερνητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.»