Αναρτήσεις

Πανελλήνιες 2022: αλλαγές σε μαθηματα, Μηχανογραφικό, Ε.Π., Ε.Β.Ε. και τμήματα σχολών

Βιωματικό Σεμινάριο Παν. Κρήτης: Άγχος και εξεταστική: χρήσιμες οδηγίες επιβίωσης φοιτητών

Κανονισμός Λειτουργίας Πειραματικών και Θεματικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ

Μεταπτυχιακές σπουδες στην Ελλάδα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα που δίνουν τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου - Intergrated master.

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής από το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής(νέα ΑΠΌΦΑΣΗ)

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς κατά ειδικότητες,

Ανακαλύψτε το ESCO

Νέος Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)