Αναρτήσεις

Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που προβλέπονται στο Νόμο 4763/2020, Περάματος,  Σύρου  και Μετσόβου εχουν ξεκινησει. Η φοίτηση στις ΕΣΚ είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα. Στις εν λόγω Σχολές οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται  δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς  (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.  Οι ΕΣΚ παρέχουν  σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων σε περιζήτητες ειδικότητες , με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοι

Eγγραφές & Eκπρόθεσμες αιτήσεις για τη συμπλήρωση κενών θέσεων ΕΠΑΣ Μαθητείας 2022

Έγκριση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 : «Inclusive open schooling through engaging and future-oriented science (CONNECT)»

Εγκριση προγραμματος «Εικονική Επιχείρηση» μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Καλύτερη Μαθητική Εικονική Επιχείρηση» 2022-23

Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχολικό έτος 2022- 2023

Εγγραφες στα Αγροτικα ΙΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2022

Εισαγωγή αθλητών στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Υποτροφίες Γιαννακάκη 2022 για μαθητές και φοιτητές καταγόμενους από επαρχία Κισσάμου

Eγγραφές ΕΠΑΣ Μαθητείας 2022