Αναρτήσεις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2023 - ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ

Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς

Ίδρυση Επαγγελματικού Σωματείου Συνοδών Βουνού Κρήτης

Η Σχολή Αρτοποιίας στην Κρήτη