Αναρτήσεις

«Εσωτερικό ERASMUS»: πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών μεταξύ τμημάτων Ελληνικών ΑΕΙ

Ποια είναι τα νέα «πράσινα επαγγέλματα»?

Εξετάσεις μαθητών/τριών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α΄ 70)

Ημερίδα: Διαχείριση του άγχους των μαθητικών εξετάσεων

Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου – Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000

"Τι θα γινω όταν μεγαλώσω?"