Αναρτήσεις

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024

  Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 45239/Δ2/20-04-2023 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διαδικασία  εισαγωγής μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023- 2024» σας ενημερώνουμε για τα εξής: Η διαδικασία για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 22 Ιουνίου 2023 και θα ξεκινήσει  ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 10.00 με τη γραπτή  εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχιστεί την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των  αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να  διαρκέσει έως την 22 η Ιουνίου 2023. Για το πρόγραμμα των εξετάσεω

Οδηγίες για τις ΠΚΕ 2023 & Όρια στα αθλήματα Στρατιωτικών Σχολών 2023

ΟΠΑ: Ενίσχυση 600 ευρώ σε φοιτητές

Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Πλατφόρμα για εύρεση εργασίας και εργαζομένων από το ΕΛΜΕΠΑ

Οδηγίες για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις - Πανελλήνιες 2023

Οργανικές θέσεις του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος

Τα ειδικά μαθήματα για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια 2023

Πρόσβαση στα εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού