Αναρτήσεις

Απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. & τριτοβάθμια εκπαίδευση

Νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία από το 2024

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2022

Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας