Νέα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία από το 2024

 Από 62 τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία το 2019, έφτασαν τα 120 το 2022 και από το επόμενο έτος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τη σχετική νομολογία, προστίθενται επιπλέον 18 νέα σχολεία, που θα λειτουργήσουν με το νέο τους καθεστώς από το Σεπτέμβριο του 2024. Αυτά είναι τα εξής στη Δ.Π.Ε.Χανίων :

Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

9500076

7ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

12

9500077

7ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛ.  ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ