Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2022

 Πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες προς τους Υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ - ΣΕΚ της 1ης περιόδου 2022.