Αναρτήσεις

Ε.Β.Ε. 2024 των μουσικών μαθημάτων

Πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων ΓΕΛ και των ειδικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) έτους 2023.

Καθορισμός εξεταστεας υλης Πανελλήνιες 2024

Hλεκτρονική υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια Ι.Ε.Κ.) 2023-24

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΟΠΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ