Αναρτήσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.). 2021

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022

Αιτήσεις εγγραφής, μετεγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής μαθητών σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Πίνακας Δεκτών υποψηφίων Προκαταρκτικές Εξετάσεις στο Λιμενικό Σώμα 2021