Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (ΕΣΚ) επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που προβλέπονται στο Νόμο 4763/2020, Περάματος,  Σύρου  και Μετσόβου εχουν ξεκινησει. Η φοίτηση στις ΕΣΚ είναι διετής με παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση/μαθητεία που πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα. Στις εν λόγω Σχολές οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται  δωρεάν και χωρίς άλλους περιορισμούς  (εξετάσεις, όρια ηλικίας), με μόνη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.  Οι ΕΣΚ παρέχουν  σύγχρονη αρχική επαγγελματική κατάρτιση καθώς και αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων σε περιζήτητες ειδικότητες , με σκοπό την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο και κυρίως την εξασφάλιση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα στις ευπαθείς και ευάλωτες κοι

Λύκειο

 Νεότερες Ανακοινώσεις και Παρουσιάσεις 2022:
 
 

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης μαθητών/μαθητριών Γ΄ Λυκείου - Μάρτιος 2021


Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης μαθητών/μαθητριών ΕΠΑΛ- Μάρτιος 2021


Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης μαθητών/μαθητριών Β΄ Λυκείου - Μάρτιος 2021Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης μαθητών/μαθητριών Α΄ Λυκείου - Μάρτιος 2021


Παλαιότερες Ανακοινώσεις και Παρουσιάσεις:

  • Ενημέρωση για του μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21 εδώ:Γ ΤΕΛΙΚΟ-20-21.pdf
  • Σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις: 
  • Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (www.ssas.army.gr)
  • Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (www.haf.gr)
  • Παρουσίαση για το Λιμενικό Σώμα ΕΔΩ
  • Παρουσίαση ΓΕΕΘΑ ΕΔΩ
  • Δείτε ΕΔΩ σύντομη παρουσίαση με τις Βάσεις ΓΕΛ 2019 για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές και τα Σώματα Ασφαλείας