Αναρτήσεις

Τμήματα ΑΕΙ με intergrated master (μεταπτυχιακό τίτλο 7)

Προγραμματισμός Πανελληνίων 2023

Διαδικασία πιστοποίησης οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων Ε.Σ.Κ. Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας και Ι.Ε.Κ.

Σχολή Ικάρων: Πτήσεις 2022 για μαθητές Β' Λυκείου

Στεγαστικό επίδομα σπουδαστών ΑΣΤΕ & ΔΙΕΚ 2022

Πρόσκληση Εισακτέων στη ΣΜΥΑ της Ειδικής Κατηγορίας του Ν.3648/08 Αρ. 11 παρ. 1γ (Έλληνες του Εξωτερικού) 2022

Εγγραφές στις Πειραματικές ΕΠΑΣ Μαθητείας 2022

Εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με κατατακτήριες εξετάσεις 2022-23