Διαδικασία πιστοποίησης οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων Ε.Σ.Κ. Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας και Ι.Ε.Κ.

 Δείτε εδώ τον  Καθορισμό της διαδικασίας πιστοποίησης των οδηγών κατάρτισης ειδικοτήτων Ε.Σ.Κ., Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας και Ι.Ε.Κ