Μηχανισμοί απασχολησιμότητας Αποφοίτων ΕΚΠΑ

 ΜΕΛΕΤΗ  του ΕΚΠΑ για την «Ανάπτυξη Μηχανισμών Σύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τους Αποφοίτους του: Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Φοιτητών και Αποφοίτων».

Η σημασία του όρου «απασχολησιμότητα» έχει μετατραπεί σε ένα – αμφιλεγόμενο είναι η αλήθεια- δείκτη της αξίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Άρα, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ από το ένα μέρος πρέπει να φροντίσουν να παρέχουν ευέλικτα μονοπάτια σπουδών στους φοιτητές που θα ανταποκρίνονται σε ακαδημαϊκά κριτήρια, και να παρακολουθούν την πρόοδο των φοιτητών και τις συνέπειες που έχουν οι σπουδές για τη ζωή τους από το άλλο μέρος.

 Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου σχεδιάζεται και προτείνεται ένα σύστημα παρακολούθησης των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΚΠΑ το οποίο αφενός θα δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τον βαθμό απασχολησιμότητας και την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του ιδρύματος και αφετέρου θα ενεργοποιήσει σημαντικά μέρος των αποφοίτων με στόχο τη δικτύωση, τη συνεργασία και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΕΚΠΑ 2007 εδώ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΓΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ:  ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2022 εδώ